קניון מלכת שבא- אילת

רזילי מלכת שבא

טלפון: 08-6229159

א-ש
 10:00 ועד 23:00