ביטול הזמנה

האמור בתקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק")ולתקנותיו.
החוקביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול")באחת מהדרכים להלן:
 בדואר אלקטרוני  wegotyou@razili.co.il
ב- Whatsapp 055-560-2175

    בדואר רשום לכתובת המכתש 6, חולון
באינטרנט - באמצעות משלוח טופס הודעת הביטול המופיע מטה ו\או בצ'אט שירות הלקוחות בעמוד הראשי באתר.

בהודעת הביטול, אנא ציינו שם מלא, מספר הזמנה ומס' טלפון, לשם זיהוי העסקה
ונתוני המוצר שברצונך לבטל.