תקנון מבצע 20%

 

תקנון מבצע  – 20% הנחה באתר באינטרנט של רזילי 

  • הגדרת המבצע – רשת חנויות האופנה רזילי עורכת מבצע שבו תינתן ללקוחות הרוכשים באתר האינטרנט של החברה הטבה של 20 אחוזי הנחה על כל הקולקציה המוצגת באתר והכל בכפוף לתקנון זה.
  • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • תקופת המבצע – 23/03/2020 – 28/03/2020
 • כתובת האתר www.razili.co.il . למען הסר ספק המבצע לא יחול על אתר רזילי קטנטנים ( LITTLE RAZILI) 
  • רזילי תאפשר כפל הנחות על פריטים בסייל. 
  • אין כפל הנחת מועדון לקוחות. 
  • ההשתתפות במבצע מותנה בחברות למועדון הלקוחות או למצטרפות חדשות. 
  • ההנחה תינתן מהמחיר המקורי של המוצר. 
  • ההנחה תינתן עבור המוצרים המוצגים בחנות האינטרנט בתקופת המבצע בלבד. לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע. 
  • ההנחה לא תקפה על כרטיסי גיפטכארד.
  • מסיבות טכניות, לא ניתן לשלם בזיכוי. 
  • מלאי מינימום 300 פריטים
  • מדיניות החלפה, זיכוי על מוצרים שנרכשו בתקופת המבצע – מוגבלת ל21 ימים מיום המבצע.
  • אחריות – רזילי לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אלו שתקבענה.

  20% הנחה באתר באינטרנט רזילי 

   • הגדרת המבצע – רשת חנויות האופנה רזילי עורכת מבצע שבו תינתן ללקוחות הרוכשים באתר האינטרנט של החברה הטבה של 20 אחוזי הנחה על כל הקולקציה המוצגת באתר והכל בכפוף לתקנון זה.
   • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • תקופת המבצע – 23/03/2020 – 28/03/2020
 • כתובת האתר www.razili.co.il . למען הסר ספק המבצע לא יחול על אתר רזילי קטנטנים ( LITTLE RAZILI) 
  • רזילי תאפשר כפל הנחות על פריטים בסייל. 
  • אין כפל הנחת מועדון לקוחות. 
  • ההשתתפות במבצע מותנה בחברות למועדון הלקוחות או למצטרפות חדשות. 
  • ההנחה תינתן מהמחיר המקורי של המוצר. 
  • ההנחה תינתן עבור המוצרים המוצגים בחנות האינטרנט בתקופת המבצע בלבד. לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע. 
  • ההנחה לא תקפה על כרטיסי גיפטכארד.
  • מסיבות טכניות, לא ניתן לשלם בזיכוי. 
  • מלאי מינימום 300 פריטים
  • מדיניות החלפה, זיכוי על מוצרים שנרכשו בתקופת המבצע – מוגבלת ל21 ימים מיום המבצע.
  • אחריות – רזילי לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אלו שתקבענה.

  רזילי 

   • הגדרת המבצע – רשת חנויות האופנה רזילי עורכת מבצע שבו תינתן ללקוחות הרוכשים באתר האינטרנט של החברה הטבה של 20 אחוזי הנחה על כל הקולקציה המוצגת באתר והכל בכפוף לתקנון זה.
   • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • תקופת המבצע – 23/03/2020 – 28/03/2020
 • כתובת האתר www.razili.co.il . למען הסר ספק המבצע לא יחול על אתר רזילי קטנטנים ( LITTLE RAZILI) 
  • רזילי תאפשר כפל הנחות על פריטים בסייל. 
  • אין כפל הנחת מועדון לקוחות. 
  • ההשתתפות במבצע מותנה בחברות למועדון הלקוחות או למצטרפות חדשות. 
  • ההנחה תינתן מהמחיר המקורי של המוצר. 
  • ההנחה תינתן עבור המוצרים המוצגים בחנות האינטרנט בתקופת המבצע בלבד. לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע. 
  • ההנחה לא תקפה על כרטיסי גיפטכארד.
  • מסיבות טכניות, לא ניתן לשלם בזיכוי. 
  • מלאי מינימום 300 פריטים
  • מדיניות החלפה, זיכוי על מוצרים שנרכשו בתקופת המבצע – מוגבלת ל21 ימים מיום המבצע.
  • אחריות – רזילי לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אלו שתקבענה.